Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ .

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
E-mailΕκτύπωσηPDF
1Έναν επιπλέον λόγο έχουν οι κάτοικοι των Κυθήρων και των Αντικυθήρων για να εορτάζουν φέτος τα Θεοφάνεια.

Ο πρόσθετος λόγος της πολλής ευγνωμοσύνης και ένθερμης δοξολογίας όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ σε εγκύκλιό του αφορά στην έβδομη επέτειο της διασώσεως των νήσων από τον μεγάλης εντάσεως και διαρκείας καταστροφικό, αλλ' όχι και θανατηφόρο σεισμό της 8ης Ιανουαρίου του 2006΄.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(υπ΄αριθ. 101/2013)
Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και τον Χριστώνυμον Λαόν της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων
«Πως Σε Χριστέ, δούλοι τον Δεσπότην,
αξίως τιμήσωμεν, ότι εν τοις ύδασι,
πάντας ημάς ανεκαίνισας»
(Ιδιόμελον Αίνων εορτής των Θεοφανείων)
Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί, Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙
«Δόξα τω φανέντι Θεώ, και επί γης οφθέντι, και φωτίσαντι τον κόσμον».
Υμνούμεν, ευλογούμεν και δοξάζομεν «τον δι΄ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα» Κύριον ημών και Θεόν Ιησούν Χριστόν. Προσκυνούμεν και δοξάζομεν τον Σωτήρα και Θείον Λυτρωτήν μας, διότι «εν τοις ύδασι πάντας ημάς ανεκαίνισε».
Η ιερά Υμνογραφία των αγίων αυτών ημερών γράφει : «Φαιδρά μεν η παρελθούσα Εορτή (των Χριστουγέννων), ένδοξος η παρούσα ημέρα (της εορτής των Αγίων Θεοφανείων). Εν εκείνη, τω Σωτήρι Μάγοι προσεκύνησαν˙ εν ταύτη δε τον Δεσπότην, δούλος κλητός (δηλ. ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος)εβάπτισεν. Εκεί (εις την Βηθλεέμ) Ποιμένες αγραυλούντες, είδον (το θείον Βρέφος) και εθαύμαζον˙ ώδε (εις τον Ιορδάνην Ποταμόν) φωνή του Πατρός, τον μονογενή Υιόν (του Θεού) εκήρυττεν».
Ο ιερός υμνωδός, το στόμα της Εκκλησίας, διακατεχόμενος από έντονα αισθήματα βαθειάς ευγνωμοσύνης και θερμής δοξολογίας, τα οποία είναι και αισθήματα όλων των πιστών, αναφωνεί σε εγκάρδιο πανηγυρικό τόνο : «Πως Σε Χριστέ, δούλοι τον Δεσπότην, αξίως τιμήσωμεν; ότι εν τοις ύδασι, πάντας ημάς ανεκαίνισας». Με ποιόν τρόπο Χριστέ εμείς οι ταπεινοί δούλοι σου θα τιμήσωμεν επάξια Εσένα τον Δεσπότην και Κύριόν μας; διότι μέσα εις τα νερά του Ιορδάνη ποταμού με το άγιο Βάπτισμα όλους ημάς ανεγέννησες και ανεκαίνισες πνευματικά. Εκεί, κατά την Βάπτισιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εντός του Ιορδάνη ποταμού, εφανερώθη η προσκύνησις της Αγίας Τριάδος και απεκτήσαμε την αληθινή θεογνωσία.«Εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες».
Αδελφοί μου Χριστιανοί,
Ασφαλώς όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί είμεθα ευγνώμονες εις τον Σωτήρα και Λυτρωτήν και Ευεργέτην μας Ιησούν Χριστόν διά την εν τω Αγίω Βαπτίσματι πνευματικήν αναγέννησιν και ανακαίνισίν μας. Καί δι' αυτό δεν ευρίσκομεν αντάξιους λόγους και ύμνους ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς τον Κύριόν μας και Θεόν διά τας μεγάλας αυτάς θείας δωρεάς και ευλογίας.
Εμείς, όμως, οι κάτοικοι των Κυθήρων και των Αντικυθήρων έχουμε ένα πρόσθετο λόγο πολλής ευγνωμοσύνης και ένθερμης δοξολογίας διά την έβδομη επέτειο της διασώσεως των νήσων μας από τον μεγάλης εντάσεως και διαρκείας καταστροφικό, αλλ' όχι και θανατηφόρο σεισμό της 8ης Ιανουαρίου του 2006, από τον οποίο παρ' ελπίδα μας έσωσε η Προστάτις, Έφορος και Πολιούχος μας Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, μαζί με τους τοπικούς μας Προστάτες Αγίους.
Κι᾽ εφέτος ευγνωμόνως θα τελέσωμε, Κλήρος και Λαός, την ευχαριστήρια Θεία Λειτουργία εις την Μονήν των Μυρτιδίων, στην Παναγία μας την Μυρτιδιώτισσα, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου ε.ε., ημέρα Τρίτη και από ώρας 7-10 π.μ. Ακολούθως, ώρα 12 μ. θα τελεσθή επίσημη Δοξολογία εις την πλατεία των Μητάτων, μπροστά στο Ιερό Βήμα του πληγέντος από τον σεισμό Ενοριακού Ναού της Αγίας Τριάδος του χωριού και θα ακολουθήση η κοπή της Βασιλόπιττας. Καί το απόγευμα της ιδίας ημέρας, ώρα 5 μ.μ. θα ψαλή η Ιερά Παράκλησις της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας, εις το Μοναστήρι της.
Παρακαλείσθε, όσοι από τους συμπολίτας μας ευκαιρείτε και ημπορείτε να παρευρεθήτε, να δώσετε το παρόν εις τας ευκαιρίας Θείας Λατρείας και προσευχής της 8ης Ιανουαρίου 2013, που εμνημονεύσαμε, διά να προσφέρωμε μέσα από την καρδιά μας τις ευχαριστήριες και δοξολογικές προσευχές μας εις τον Ύψιστο Θεό και Κύριό μας και να τον θερμοπαρακαλέσωμε να προστατεύη και να περιφρουρή με την Χάρι και την προστασία Του τα ιστορικά και ευλογημένα νησιά μας, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και όλο τον κόσμο.
Είθε, η Χάρις και η Δύναμις του σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθέντος Θείου Λυτρωτού μας να επισκιάζη και να χαριτώνη πάντας ημάς.

Μετ' ευχών και αγάπης

Ο Μητροπολίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου