Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω στο Βελβεντό

Σήμερα τις 20:00 υποδεχόμαστε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω και όπως κάθε χρόνο, θα παραμείνουν έως τις 16 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω Βελβεντού.
Με Παρακλήσεις τα απογεύματα, Λειτουργίες τα πρωινά, ενδεχομένως και κάποια Αγρυπνία διανύεται ο χρόνος της παραμονής του Αγίου στο Βελβεντό, όπου πολύς λαός και από τα γύρω χωριά και τις πόλεις, ακόμα και από μακριά, έρχονται οι χριστιανοί να προσκυνήσουν τον Άγιο και να πάρουν την ευλογία του.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ

Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης
Του Ολύμπου οικήτωρ, Πιερίας αγλάισμα, και της επωνύμου Μονής σου ιερόν περιτείχισμα, εδείχθης Διονύσιε σοφέ, βιώσας ώσπερ Άγγελος εν γη, και παρέχεις την ταχείαν σου αρωγήν τοις ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ολυμπε υπέρτατε των βουνών, χαίρε και ευφραίνου, κεκτημένος συ βοηθόν, ρύστην και προστάτην, εν τοις πειρατηρίοις, τον θείον και υπέρλαμπρον Διονύσιον.


Πάσης Πιερίας καθηγητά, Βελβεντού Κοζάνης, εκουσίως συνοικιστά, ημών των αναξίων, πρεσβείαις Θεοτόκου, τας αμαρτίας λύσον, ω Διονύσιε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου