Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Απολυτίκιον (ήχος γ΄)

«Βίον ένθεον, καλώς ανύσας,

σκεύος τίμιον του Παρακλήτου,

ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος».

Εορτή: 10η Νοεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου