Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

θεοτοκονυμια παναγιας

ΘΕΟΤΟΚΟΝΥΜΙΑ (ΘΕΟΤΟΚΩΝΥΜΙΑ - Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας)

α/α όνομα α/α όνομα α/α όνομα
1 Αγγελόκτιστος 169 Ελαία 337 Λυκούρεσι
2 Αγία Σκέπη 170 Ελαιοβρύτισσα 338 Μαγαζιώτισσα
3 Αγιάσσου 171 Ελειμονήτρια 339 Μαγδαληνή
4 Αγιοδεκτινή 172 Ελεοβρύτης 340 Μαδύτου
5 Αγιοηλιώτισσα 173 Ελέους 341 Μακελάρια
6 Αγιολούσαινα 174 Ελεούσα 342 Μαλεβή
7 Αγίου όρους 175 Ελευθερώτρια 343 Μανδαλάκη
8 Αγνή 176 Ελπιδοφόρα 344 Μανεδή
9 Αγριδιώτισσα 177 Ελπϊς Πιστών 345 Μαντιλούσα
10 Αγριλιώτισσα 178 Ελωνα 346 Μαραθούντα
11 Αειμακάριστος 179 Ενθρονη 347 Μαρία
12 Αειμεσιτεύουσα 180 Εξακουστή 348 Μαστών
13 Αθηνιώτισσα 181 Εξοχική 349 Μαύρη
14 Αιγύπτια 182 Επακούουσα 350 Μαυριώτισσα
15 Αιματούσα 183 Επανωχωριανή 351 Μαυρομμάτα
16 Αιμίαλου 184 Επισκοπιανή 352 Μαχαιρωμένη
17 Αιρκώτισσα 185 Επουράνιος 353 Με τους κρίνους
18 Ακαθή 186 Επουράνιος Πύλη 354 Μεγαλομάρτυρος
19 Ακατάβλητος 187 Επταβηματούσα 355 Μεγαλόχαρη
20 Ακατάφλεκτη 188 Ερυπιανή 356 Μεσοσπορίτισσα
21 Ακήραση 189 Εσφαγμένη 357 Μητέρα
22 Ακρωτηριανή 190 Ευαγγελίστρα 358 Μητέρα Θεού επί τον θρόνο
23 Αλανιώτισσα 191 Ευρετή 359 Μικρά
24 Αλεξανδριανή 192 Εύσπλαχνος 360 Μογρονήσι
25 Αλεξίου Κομνηνού 193 Ζαλακιώτισσα 361 Μολυβδοσκέβαστη
26 Αλεπινή 194 Ζεραχιώτισσα 362 Μοναρκά
27 Αληθινή 195 Ζεριχιώτισσα 363 Μυροβλύτισσα
28 Αλλοιώτισσα 196 Ζερμπτίτσης 364 Μυρτενή
29 Αλόχη 197 Ζυλή 365 Μυρτιδιώτισσα
30 Αματίτση 198 Ζωάρκεια 366 Μυφελαιώτισσα
31 Αμεμπτος 199 Ζωήρρυτος 367 Νάπα
32 Αμετάθετος 200 Ζωηφόρος 368 Νάσσα
33 Αμολιανή 201 Ζωοδότειρα 369 Νέα
34 Αμόλυντος 202 Ζωοδότρα 370 Νέγρων
35 Αμπελακίων 203 Ζωοδόχος 371 Νεοφάνεισσα
36 Αμπελοκήπισσα 204 Ζωοπηγή 372 Νεροφορούσα
37 Αμωμη 205 Ζωοπόρος 373 Νικητάτου
38 Ανασσα 206 Ζωοτόκος 374 Νικοποιός
39 Αναφωνήτρια 207 Ηγήτρια 375 Νταλλιανή
40 Αντινίτισσα 208 Ηγουμένη 376 Νυμφοτόκος
41 Αντιφωνήτρια 209 Ηδύπνους 377 Ξενοβλήτης
42 Ανωμερίτισσα 210 Ηλιόκαλη 378 Ξένων
43 Αξιον Εστί 211 Ηλιοτόκος 379 Ξεσκλαβώτρα
44 Απείρανδρος 212 θαλασσινή 380 Ξεσπορίτισσα
45 Απειρόγαμος 213 Θαλασσίτρα 381 Ξηροκαμπίτισσα
46 Απρόσιτος 214 Θαλασσομάχισσα 382 Ξηρορείτισσα
47 Αρακιώτισσα 215 θαλασσομαχούσα 383 Ξυνήγορος
48 Αράπισσα 216 Θαρεινή 384 Οδηγήτρια
49 Αρβανίτισσα 217 Θεάλεχτη 385 Οικειώτατη
50 Αρειας 218 Θεοδίδαχτη 386 Οικονόμισσα
51 Αρμενοκρατούσα 219 Θεοδόξαστη 387 Ολβιόδωρος
52 Αρσανά 220 Θεόκλητη 388 Ολυμπιώτισσα
53 Αρτάκης 221 Θεοκνήτωρ 389 Ομόθεος
54 Αρχαγγελιώτισσα 222 Θεοκόσμητη 390 Ομονοούσα
55 Αρχισπορίτισσα 223 Θεόληπτος 391 Ορθοκωστά
56 Ασπραγγέλου 224 Θεομάνα 392 Οσιώτατη
57 Ασπροβουνιώτισσα 225 Θεομητροπρεπεστέρα 393 Ουρανού και Γης
58 Ασπροπαναγιά 226 Θεοσκέπαστη 394 Παγγαιότισσα
59 Ασύγκριτη 227 Θεοτίμητη 395 Πάθους
60 Αυγουστιανή 228 Θεοτόκος 396 Παιδεύσασα
61 Αφέντρικα 229 Θεουργία 397 Παλαιοκαστρίτισσα
62 Αφθορος 230 Θεόφραστος 398 Παλαιολογίνα
63 Αφροδίτισσα 231 Θεόφρων 399 Παλατιανή
64 Αχειροποίητος 232 Θερμιανή 400 Παλίνου
65 Αχραντος 233 Θευαγέστατη 401 Παμμακάριστος
66 Αψιδιώτισσα 234 Θρηνούσα 402 Παναγιόχορτο
67 Βαλουκλιώτισσα 235 Θρηνωδούσα 403 Πανάχραντος
68 Βανιώτισσα 236 Θωμιανή 404 Πανάχραντος
69 Βαραγγιώτισσα 237 Ίαμα 405 Παντάνασσα
70 Βαρδιανιώτισσα 238 Ίαση 406 Παντευλόγητη
71 Βαρκού 239 Ιερόβλαστος 407 Πάντιμος
72 Βασίλισσα 240 Ιερομύτης 408 Παντόχαρα
73 Βασιληγενέτειρα 241 Ιεροσολυμιτική 409 Πάντων χαρά
74 Βατοπεδινή 242 Ιεροσολυμίτισσα 410 Παραμυθία
75 Βατούσαινα 243 Ιλαρώτατη 411 Παρηγορήτρα
76 Βελανιδιά 244 Ιμερόεσσα 412 Παρθένα
77 Βελεστίνου 245 Ισηγορία 413 Παμμακάριστος
78 Βελλά 246 Καγιά 414 Παυσολύπη
79 Βεργουπουλιανή 247 Καθαριώτισσα 415 Πειραιώτισσα
80 Βηματάρισσα 248 Καθαρών 416 Πελαγονίτισσα
81 Βιγλιώτισσα 249 Καθρέπτης 417 Πεπελινίτσης
82 Βιδιανή 250 Κακαβιώτισσα 418 Περίβλεπττος
83 Βιργιωμένη 251 Καλαθή 419 Περλιγού
84 Βλασαρού 252 Καλαμιώτισσα 420 Πετραϊδα
85 Βλαχέρνα 253 Καλάμου 421 Πλαγιά
86 Βλέπουσα . 254 Καλιγού 422 Πλατανιώτισσα
87 Βλυχιόρικα 255 Καλλίτοκος 423 Πλατυτέρα
88 Βοήθεια 256 Καλού Νερού 424 Πολίτισσα
89 Βορεινή 257 Καλυβιανή 425 Πολυσπορίτισσα
90 Βούλιστα 258 Καμακάρι 426 Πονολύτρια
91 Βουναρκώτισσα 259 Καματερός 427 Πόνου
92 Βουνογιάτρισσα 260 Καμένη 428 Πορταϊτισσα
93 Βουνού 261 Καμπιώτισσα 429 Πορτιανή
94 Βουρνιώτισσα 262 Κάμπου 430 Πουλάτη
95 Βράχου 263 Κανάλα 431 Πρέσβειρα
96 Βρεσθενίτισσα 264 Κανδήξη 432 Προαναγγελλομένη
97 Βρεφοκομούσα 265 Κανταριώτισσα 433 Προπύλη
98 Βρεφοκρατούσα 266 Καπνικαραία 434 Προσηγορία
99 Βρεφουργήσασα 267 Καρδιοβαστάζουσα 435 Προσίστισσα
100 Βρεχούσα 268 Καρδιώτισσα 436 Προστάτρια
101 Βροντιανή 269 Καρποφορούσα 437 Προσφυγιά
102 Βρόντου 270 Καρύπη 438 Προυσιώτισσα
103 Βροχής 271 Καστριανή 439 Πυριότισσα
104 Βρυσιανή 272 Κάστρου 440 Πυροβολήθεισα
105 Γαλακτίνης 273 Καστρουλέρου 441 Ραγίου
106 Γαλακτοτροφούσα 274 Κατάκαρπος 442 Ραχοπήδη
107 Γαλανή 275 Καταλωνική 443 Ρόδο το Αμάραντο
108 Γαλανούσα 276 Κατάπαυση 444 Ρόμβη
109 Γαλατιανή 277 Καταπολιανή 445 Ρουμελιώτισσα
110 Γαλατούσα 278 Καταφυγή 446 Σαμακιώτισσα
111 Γαλαχτοτροφία 279 Καψοδερματούσα 447 Σεπτεμβριανή
112 Γαλαχτοφορούσα 280 Κερά 448 Σημάου
113 Γαλουχιότισσα 281 Κέρνιτσα 449 Σκάλα του Ουρανού
114 Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών 282 Κεχαριτωμένη 450 Σκαλωτή
115 Γέννας 283 Κεχρινιώτισσα 451 Σκιαδενή
116 Γερόντισσα 284 Κηπουραίων 452 Σκοπιότισσα
117 Γεσθημανίτισσα 285 Κισσιώτισσα 453 Σοίριζα
118 Γηνατού 286 Κιτιού 454 Σοτομβριανή
119 Γηρομεριού 287 Κλειδί του Παραδείσου 455 Σουμελά
120 Γιαλούσα 288 Κλεισούρας 456 Σπηλιώτισσα
121 Γιάτρισσα 289 Κλεφτοπαναγιά 457 Στεφάνα
122 Γκαβή 290 Κοιμητηρίων 458 Σώματα
123 Γκιζιλκιζιώτισσα 291 Κόκκινη 459 Σωτήρα
124 Γκουβερνιώτισσα 292 Κολοκυθιώτισσα 460 Ταξιδιάρα
125 Γλυκιώτισσα 293 Κολυβιανή 461 Ταταρνώτισσα
126 Γλυκοκυματούσα 294 Κορκοδειλιά 462 Τήνου
127 Γλυκοφιλούσα 295 Κορυφή 463 Tης Βάτου
128 Γλωσσά . 296 Κορφιάτισσα 464 Τίμια Σκέπη
129 Γοιρδελάκη 297 Κοσμοπόθητος 465 Τιμιωτέρα
130 Γοργόνα 298 Κοσμοσωτείρα 466 Τοπλoύ
131 Γοργοεπήκοος 299 Κοσυφοίνισσα 467 Του Χάρου
132 Γουμένισσα 300 Κότσικα 468 Τουρλιανή
133 Γουμερά 301 Κουκουζέλισσα 469 Τριχερούσα
134 Γουνιώτισσα 302 Κουμπελίδικη 470 Τροβάτου
135 Γούντα 303 Κουνοπιώτισσα 471 Τρουλή
136 Γουρλομάτα 304 Κουρίου 472 Τρυπητή
137 Γραφιώτισσα 305 Κουροτρόφος 473 Τρυφερούσα
138 Γρηγορίτσα 306 Κουτσουρώ 474 Τσαμπίκα
139 Γρηγορούσα 307 Κουφή 475 Τσυκκώτισσα
140 Γύψενη 308 Κουφή Πέτρας 476 Υπέρμαχος
141 Γωνιά 309 Κοφινή 477 Υψηλή
142 Δαδιού 310 Κρεμαστή 478 Φανερουλιώτισσα
143 Δαδιώτισσα 311 Κρομμυδιώτισσα 479 Φανερωμένη
144 Δακρυρροούσα 312 Κτιστή 480 Φαρμακολύτρα
145 Δαμάστα 313 Κτιτόρισσα 481 Φιδιότισσα
146 Δέηση 314 Κυκκώτισσα 482 Φιδοττοταμιανή
147 Δεκαπεντούσα 315 Κυπαιότισσα 483 Φιδούσα
148 Δένδρου 316 Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων 484 Φίδωσα
149 Δεξιοκρατούσα 317 Κώμη 485 Φλεβαριανή
150 Δεόμενη 318 Λαγουδιανή 486 Φοβερά Προστασία
151 Δερμάτα 319 Λαμπρότατη 487 Χαιρετισμών
152 Δέσποινα 320 Λαμπροφορία 488 Χαλκοπρατειών
153 Δημοκράνια 321 Λαοδηγήτρια 489 Χελιδονού
154 Διακονούσα 322 Λαού 490 Χιλιονοματούσα
155 Διασώζουσα 323 Λαρνιώτισσα 491 Χοζοβιώτισσα
156 Δικαιόκριτος 324 Λαυριώτισσα 492 Χρυσαφίτισσα
157 Δικαιότατη 325 Λάχνη 493 Χρυσοβαλάντη
158 Διότισσα 326 Λεμονίτισσα (Σύρος) 494 Χρυσογαλούσα
159 Δόβρα 327 Λεσινιώτισσα 495 Χρυσοδαφνιώτισσα
160 Δομνιανίτισσας 328 Λεφένα 496 Χρυσοκαστριώτισσα
161 Δοξάρισσα 329 Λεχούσα 497 Χρυσοκελλαριά
162 Δουβέργαινα 330 Λιβαδιώτισσα 498 Χρυσοπηγή
163 Δακρύβρεχτος 331 Λιόσα 499 Χρυσοσκαλίτισσα
164 Εγγυήτρια 332 Λιόσα 500 Χρυσοσπιλιώτισσα
165 Εκατονταπυλιανή 333 Λογκοβάρδα 501 Ψυχοσώστα
166 Εκκλησιάρχουσα 334 Λοιμιώτισσα 502 Ψυχοσώτρια
167 Εικονίστρια 335 Λουβαρά
168 Ελεημονήτρια 336 Λυκοδήμου


Οι μαθητές της Β' τάξης του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου, με αφορμή το μάθημα "Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη Γέννηση του Χριστού" του βιβλίου των Θρησκευτικών, αναγνώρισαν τη μεγάλη συμβολή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου. Εκτιμώντας τα πολλά και μεγάλα και σπουδαία που συνεχίζει να μας χαρίζει και γνωρίζοντας ότι μπορούν να Την εμπιστευθούν και να έχουν τη βοήθειά Της, όπως όλοι οι χριστιανοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, κατέγραψαν ονόματα που έχουν αποδοθεί στη χάρη Της.

Τίμησαν μ' αυτή την εργασία "Την ανώτερη από τους αγγέλους, την υψηλότερη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ, Την αρεστή στο Βασιλέα Χριστό, Την τιμημένη από το Θεό ως άξια δούλη και ως μητέρα", όπως αναφέρει ο Αγιος Επιφάνιος Κύπρου. Το σχετικό τροπάριο αναφέρει : "την Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ".

Τίμησαν "τα υπερφυσικά μεγαλεία που εποίησεν εις την Θεοτόκον ο Θεός", κατά τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

Τίμησαν "την πανάμωμη Παρθένο", η οποία, λέει ο Αγιος Νικόλαος Καβάσιλας, "χωρίς να έχει για πόλη της τον ουρανό, χωρίς να έχει γεννηθεί στα ουράνια σώματα, αλλά στη γη- από αυτό το ξεπεσμένο γένος, που ξέχασε την ίδια του τη φύση - και κατά τον ίδιο με όλους τρόπο, μόνη Αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία".

Γιατί, ο Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει, "όπως Εκείνος που γεννήθηκε απ' αυτήν είναι αληθινός Θεός, έτσι κι αυτή που γέννησε τον αληθινό Θεό, σαρκωμένο απ' αυτήν, είναι αληθινή Θεοτόκος".

Γιατί, όπως ο Αγιος Ανθιμος ο Χίος υποστηρίζει, " η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν της φωνάζει; Διότι αι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές εις αυτόν τον μάταιον κόσμον. Πουθενά αλλού δεν βρίσκομεν όλοι μας ανακούφιση, παρά μόνο εις την Παναγία".

Γιατί είναι "πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικουμένων προστάτις και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του θεού του Υψίστου, Συ υπάρχεις. Αχραντε, σπεύσον δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους Σου", αναφέρουμε και την παρακαλούμε στον Μικρό Παρακλητικό Της Κανόνα.

Ο Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης μας συμβουλεύει: "Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσιτεύει σ' Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών, έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα Της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακοίμητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι η Γοργοϋπήκοος, που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί, αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου".

Και ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: " Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Αγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Διά τούτο πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα".

Copyright © 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, καθηγήτρια κα Γαρεφαλάκη Μαρία

Church of Ipapanti Mount Athos - Ιερά καλύβη Υπαπαντής Αγίου Ορους
Jesus fish sign - Σήμα Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.
εγγραφείτε στο newsletter μας

click to go to romfea.gr

Τιμούμε την μνήμη (πλήρης συναξαριστής)
σήμερα
Παρ 18 Ιαν 13

Αθανάσιος ο Μέγας, Βοηθός μάρτυρας, Ελλάδιος μάρτυρας, Ευάγριος μάρτυρας, Εφραίμιος όσιος επίσκοπος Μηλασσών, Θεοδούλη μάρτυς, Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, Μακάριος μάρτυρας, Μάξιμος Αγιος (Ουγγαρίας), Μαρκιανός όσιος, Ξένη (ή Εύσεβία) μάρτυς
αύριο
Σαβ 19 Ιαν 13

Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, Ευφρασία μάρτυς, Θεόδωρος ο δια Χριστόν Σαλός (Ρώσος), Κοσμάς όσιος, Μακάριος όσιος (Ρώσος), Μακάριος όσιος ο Αλεξανδρεύς, Μάρκος ο Ευγενικός , Μελέτιος όσιος ο Ομολογητής
μεθαύριο
Κυρ 20 Ιαν 13

Αγνή μάρτυς, Αννα μάρτυς , Βασιλείδης μάρτυρας, Βάσσος μάρτυρας, Ευθύμιος ο Μέγας, Ευθύμιος όσιος (Ρώσος), Ευσέβιος μάρτυρας, Ευτύχιος μάρτυρας, Ζαχαρίας Νεομάρτυρας Αρτας, Θύρσος μάρτυρας, Ιννάς μάρτυρας, Λαυρέντιος όσιος (Ρώσος), Λέων ο Μέγας βασιλεύς, Πέτρος ο μακάριος τελώνης, Πιννάς μάρτυρας, Ριμμάς μάρτυρας
www.synaxari.gr

click for www eortologio gr freebies, igoogle, gadget, my-yahoo, forum, blog - εορτολόγιο freebies
προσθέστε το εορτολόγιο στις σελίδες σας

click for www synaxari gr freebies, igoogle, gadget, my-yahoo, forum, blog - εορτολόγιο freebies
προσθέστε τον Ορθόδοξο Συναξαριστή στις σελίδες σας

webmaster freebies : Εμφανίστε και εσείς στις σελίδες σας το ποιός γιορτάζει με πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Δείτε εδώ για λεπτομέρειες. Η παροχή αυτή είναι δωρεάν χωρίς χρέωση ή άλλη υποχρέωσή σας !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου