Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νομς Πιερίας παρουσιάζει ντονο ρχαιολογικ κα στορικ νδιαφέρον,
καθ
ς πάρχει μιά συνέχεια τς στορικς του πορείας πού κτείνεται πτ Νεολιθικ οκισμ το Μακρυγιάλου, τν ρχαία Πύδνα κα τ ρχαο Δίον, τ Κάστρο το Πλαταμώνα καί φθάνει στά Βυζαντινά καί μεταβυντινά μνημεα του.
ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Εναι δεύτερος σ πληθυσμ δμος το νομο Πιερίας (7.000 κάτοικοι περίπου), στ νότιο τμμα του κα πέχει92 χιλιόμετραπτν Θεσσαλονίκη κα 22 πτν Κατερίνη. νατολικ βρίσκεται παραλία το Λιτοχώρου μ μεγάλο ριθμ ξιόλογων τουριστικν ποδομν.
Παρ τν μεγάλη νάπτυξη το δήμου τς τελευταες δεκαετίες, τ Λιτόχωρο παραμένει κα σήμερα να πτ πι χαρακτηριστικ δείγματα μακεδονικς ρχιτεκτο-νικς. Δν λείπουν κα τνεοκλασσικά, λιγοστμέν, λλ σημαντικ ρχιτεκτονικ μνημεα, τ ποα νκαν κυρίως σ Λιτοχωρίτες ναυτικούς, πο θέλησαν ν μεταφέρουν στν τόπο τος τν αγλη τν μεγάλων μεσογειακν λιμανιν.
πρώτη καταγεγραμμένη ναφορ γι τΛιτόχωρο εναι ταν γιος
Διονύσιος
πισκέφθηκε τν περιοχ τν16ο αώνα κα δρυσε στ βορειοδυτικ τνερΜον το γίου Διονυσίου ν λύμπω. πτότε τ Λιτόχωρο κα Μον κολούθησαν μιά κοιν στορικ πορεία.
Τ «Χοροστάσι», μ τν αωνόβιο πλάτανό του, εναι χροςπου δίδαξε γιος Κοσμς Ατωλς, κατ τν παράδοση, ν ργότερα,δίπλα στ ναΐσκο πο τιμ τμνήμη του, γίνονταν πανηγύρια. Στχρόνια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε κρυφσχολει μέσα στ χρο τς κκλησίας τς γίας Σολομονς.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Μοναστρι τν Εσοδίων τς Θεοτόκου Πέτρας. Τ μοναστρι τς Παναγίας κοντά στ χωρι Πέτρα χρονολογεται πτν 11ο αώνα. πετέλεσε κατά τό παρελθόν δρα πισκοπς.
Τόξωκκλήσι τς γ.Κόρης βρίσκεται στούς πρόποδες το λύμπου κοντά στήν Βροντο, σέ μιά πότομη χαράδρα. Εναι φιερωμένο σέ γνωστη θαυματουργό γία νεομάρτυρα, πού ζησε τήν περίοδο τς Τουρκοκρατίας.
κκλησία τς γίας Τριάδος - Βροντο: Μιά κκλησία το 14ου αώνα χτισμένη σ ναν βράχο σ ψος 420 μ. Εναι τοποθετημένη στν ξοδο το ρέματος το Παπ, κοντ στ χωρι Βροντο. πάρχουν δύο γιογραφίες στν κκλησία, πι πρόσφατη χρονολογεται πτν 17ο αώνα.
κκλησία το γίου θανασίου στήν νω Σκοτίνα εναι κτίσμα το 17ου αώνα μ ναξοχα χρωματισμένο σωτερικό. Μιά σειρ φηγήσεωνπτν Παλαι κα τν Καιν Διαθήκη κοσμον τ Να κα μιά μεγάλη σύνθεση τς Δευτέρας Παρουσίας τ Νάρθηκα. Χαρακτηριστικ εναι τ ξύλινο τέμπλο.
Τόξωκκλήσι τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος Χριστο στήν περιοχή τς Σκοτίνας μέ τίς περίφημες τοιχογραφίες του.
Τό Μοναστρι τς Παναγίας Κανάλων, ερίσκεται σ πόσταση8 χλμ. νατολικά το χωριο Καρυά, στ χαράδρα τς Ζηλιάνας. Εναι φιερωμένο στ γέννηση τς Μητέρας το Θεο. δρυσή του σύμφωνα μ τήν παράδοση, χρονολογεται περίπου τόν 11ο αἰῶνα. Εναι Μετόχι τς Μονς το γίου Διονυσίου.
Μοναστρι τς γίας Τριάδος - Σπαρμο. Στν ξοδο το ρέματος το Μαυρατζ κα σ ψόμετρο 1.020 μ. βρίσκεται νδρώαερά Μον τςγίας Τριάδος το Σπαρμο, πο κμασε στς ρχς το 18ου αώνα.
Τ μοναστρι το γίου Γεωργίου πού βρίσκεται στχωρι Ρητίνη κα εναι Μετόχι τς Μονς το γίου Διονυσίου. Εναι να μετα-βυζαντιν μνημεο μ σημαντικς γιογραφίες το 14ου κα 16ου αώνα. Σύμφωνα μ λαϊκές μαρτυρίες ποτελοσε κρυσφύγετο τν γωνιστν κατ τδιάρκεια το Μακεδονικο γώνα.
Στήν περιοχή το Λιτοχώρου πάρχουν πίσης καί τά ξςξιόλογα ξωκκλήσια. Τς γίας Μαρίνας, τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, τς γίας Παρασκευς, τν γίωνποστόλων, το Προφήτη λία, το γίουωάννου το Θεολόγου, το Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγία πάπα-Νεχτάρη), παλαις Νας τς γίας Σολομονς (Μετόχι τς ερς Μονς γίου Διονυσίου) κ..
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Στς πλαγις το λύμπου μπορε κανες ν πισκεφθε τςρχαες πόλεις Δίον, Πίμπλεια κα Λείβηθρα, καθς κα τκάστρο το Πλαταμνος, πο εναι χτισμένο πάνω στν ρχαία πόλη ράκλεια.
ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ
Στος πρόποδες το λύμπου κα μόλις 5 χλμ. πτς Πιερικς κτς βρίσκεται τ ρχαο Δίον, ερ πόλη τν Μακεδόνων. πτ νασκαφικ ερήματα προκύπτει τι τ Δίον καλύπτει μιά ζω 1000 χρόνων, πτν 5ο α. π.Χ. μέχρι τν 5ο α. μ.Χ.
Στ Δίον συγκεντρώνονταν ο Μακεδόνες, γι ντιμήσουν σ τακτ χρονικ διαστήματα μ θυσίες κα ναθήματα τος λυμπίους θεούς. πίλογος γιά τήν πόλη γράφηκε τν5ο α. μ.Χ., πό καταστρεπτικούς σεισμούς, πλημμρες κα λλες θεομηνίες. Σήμερα στ ρχαιολογικ Μουσεο τς περιοχς κτίθενται τ ερήματα τν νασκαφν. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται τ Φεστιβλ λύμπου στ ρχαο θέατρο το Δίου.

ΛΕΙΒΗΘΡΑ-ΠΙΜΠΛΕΙΑ-ΛΕΙΔΗΡΑ
Στν περιοχ τς Σκοτίνας εκάζεται τι βρισκόταν ρχαία Πίμπλεια, τ Λείδηρα κα τΛείβηθρα, πόλεις ποσυνδέθηκαν μ τ ζω κα τν θάνατο το ρφέα.
ΤΛείβηθρα κα Πίμπλεια βρίσκονταν στος πρόποδες το λύμπου κα στ βόρειο τμμα τς Σκοτίνας. νακαλύφθηκαν τείχη, τ ποα κτίστηκαν πτν Βασιλι ρχέλαο τς Μακεδονίας, στ τέλη το 5ου π. Χ. αώνα.
Σύμφωνα μ τν παράδοση, τ Λείβηθρα γειτονικ πόλη τς Πίμπλειας, θεωρονται πατρίδα το ρφέα Στήν περιοχ σως γίνονταν ο ρχαιότερες μυστηριακς τελετς.
Στν Παραλία τς Σκοτίνας νακαλύφθηκαν κα τ ρείπια μις ρχαίας πόλης πο μλλον ποδίδονται στν πόλη Λείδηρα.
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ποτελε κάστρο - πόλη τς μεσοβυζαντινς περιόδου το 10ου α. μ.Χ. Εναι χτισμένο νοτιανατολικ το λύμπου,στ θέση τς ρχαίας πόλης ράκλειας. Πύργος του, πο δεσπόζει πάνω στν θνικ δό,εναι να πιβλητικ μεσαιωνικ φρούριο.
Σημαντικ ερήματαποτελον : βυζαντινς νας το 10ου - 11ου αώνα, ο οκίες10ου αώνα, νας το 18ου αώνα, τ τμμα λληνιστικο τείχους κα πύλη στ τεχος το κροπυργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου