Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Όμως εμείς να επιθυμούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού

Όμως εμείς να επιθυμούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού


Αναφέρεις ότι κυριάρχησε η κακία και η έλλειψη αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα επιθυμούσες να υπάρχει «μία ψυχή για όλους». Ξέρω τί σκέπτεσαι, μόνο που
το εκφράζεις συγκεχυμένα. Όταν λες «μία ψυχή» εννοείς «ένα πνεύμα», όπως διατυπώνεται στην Αγία Γραφή. Επειδή δεν μπορεί να υπάρχει μία ψυχή για όλους τους ανθρώπους,
διότι κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχή, η οποία του δόθηκε για να μεριμνά και να φροντίζει γι’ αυτήν. Αλλά μπορεί να υπάρξει ένα και το αυτό πνεύμα σε πολλούς ανθρώπους
του κόσμου, μόνο όμως εάν οι άνθρωποι το επιθυμούν. Όπως όλοι βλέπουμε το ίδιο φως του ήλιου αλλά ο καθένας με τα δικά του μάτια ή αναπνέουμε τον ίδιο αέρα ο καθένας
με τα δικά του πνευμόνια, έτσι με το ίδιο πνεύμα μπορούμε όλοι να φωτιζόμαστε, να ζούμε και να κινούμεθα. Για τους πρώτους χριστιανούς είναι γραμμένο ότι ήταν της αυτής
ψυχής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είχαν μία ψυχή, αλλά ότι ήταν εμποτισμένοι, από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, εκείνο που κατέβηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας στους
αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής· Πνεύμα Άγιο, Φως και Ζωή, Πνεύμα Σοφίας και Λόγου, Θεός και Θεοδημιουργός, Πυρ εκ Πυρός κατευθυνόμενο. Αυτό το Άγιο Πνεύμα
χορηγεί ο ουράνιος Πατέρας σ’ εκείνους που του το ζητούν: «Αν λοιπόν εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ
περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν » (Λουκ. 11.13).

Κάποιοι άνθρωποι ενώνονται με τη βοήθεια του πνεύματος του κακού όπως για παράδειγμα οι κλέφτες, οι ληστές, οι σφετεριστές και οι άρπαγες. Όλοι μαζί οδεύουν προς το
θάνατο. Όμως εμείς να επιθυμούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτή η ενότητα θα μας δώσει φως, δύναμη, καλοσύνη και αιώνια ζωή. Γι’ αυτό λοιπόν, προσευχήσου και
συ. Όπως και όλη η Εκκλησία από καταβολής της παρακαλεί, να φωτίσει και να βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού όλους εμάς τους γείτονες με τη στενή και την ευρεία έννοια
στη γη: Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε το πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών έλα και σκήνωσε σε μας τους φιλονικώντας στα Βαλκάνια και φέρε την
ειρήνη μεταξύ μας. Έλα και σκήνωσε σε μας γοργέ υπερασπιστή και καθάρισέ μας από πλάνες ξένων ελαττωμάτων. Έλα και σκήνωσε σε μας και ένωσέ μας, ζέστανέ μας,
με τη χερουβική θεϊκή αγάπη των μεγάλων Βαλκανίων αγίων και ηρώων. Αμήν.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Περί του Εκούσιου Πάθους

Περί του Εκούσιου Πάθους                                     
                       

                           ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
  •     Ἡ μεγαλύτερη στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἐγκληματική ἐνέργεια ἦταν ἡ σταύρωση του ἀθῴου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Θεάνθρωπος σωτῆρας καί εὐεργέτης τῶν ἀνθρώπων «Λαός μου τί ἐποίησά σοι, ἤ τί σοι παρηνώχλησα; τούς τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης ηνώρθωσάμην. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι καί τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντί του μάνα χολήν· ἀντί του ὕδατος ὄξος· ἀντί του ἀγαπᾶν μέ σταυρῶ μέ προσηλώσατε…» (ἀντίφωνο ιβ' Μ.Πέμπτης) 
  •    Τῇ Μεγάλη Δευτέρα βλέπουμε τήν ἐρωτική θεϊκή ἀγάπη. Ἔρχεται ὁ    Νυμφίος. «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος ὄν εὑρήσει γρηγοροῦντα…» «Τῇ Ἁγία καί Μ. Δευτέρα μνείαν ποιούμεθα του μακαρίου Ἰωσήφ του Παγκάλου καί τῆς ὑπό του Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης Συκῆς» (Συναξαριστής)
  •     Τῇ Μ. Τρίτη βλέπουμε τήν ἀκοίμητη ἀγάπη στό πρόσωπο τῶν φρονίμων παρθένων «Τόν Νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν, τάς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν» (Κάθισμα)
  •     Τῇ Μ. Τετάρτη βλέπουμε τήν ἱστορική συνάντηση τῆς ἀγάπης του Θεοῦ μέ τῇ μετάνοια του ἀνθρώπου στό πρόσωπο τῆς ἁμαρτωλῆς γυναῖκας. «Κάμφητί μοι πρός τούς στεναγμούς τῆς καρδίας» (Τροπάριο Κασσιανῆς).
  •     Τῇ Μ. Πέμπτη βλέπουμε στό Μυστικό Δεῖπνο τήν ἔκχυση τῆς ἀγάπης. Ὁ Χριστός προσφέρει τό Αἷμα Του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον». Και οἱ πιστοί ὅλων τῶν αἰώνων προσκαλοῦνται ἀπό τόν Χριστό ὡς συνδαιτημόνες του Μυστικοῦ Δείπνου να γευτοῦν τῇ Θεία Κοινωνία «Λάβετε φάγετε…πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες». «Τῇ Μ. Πέμπτη τέσσερα ἑορτάζειν: τόν ἱερόν Νιπτῆρα, τόν Μυστ. Δεῖπνο, τήν ὑπερφυᾶ Προσευχή καί τήν Προδοσία» (Συναξαριστής)
  •     Τῇ Μ. Παρασκευή βλέπουμε τήν ἀγάπη καρφωμένη πάνω στό Σταυρό. Ἐξαρτημένος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός γιά τήν ἀπεξάρτηση τῶν δούλων ὅλων τῶν αἰώνων. «ὁ παθών ὑπέρ ἡμῶν, καί παθών ἐλευθερώσας ἡμᾶς» (ιδιόμελο αἴνων). «…τά Ἅγια καί σωτήρια Πάθη του Κυρίου…τούς εμπτισμούς, τά ῥαπίσματα, τά κολαφίσματα, τάς ὕβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυρᾶν χλαῖναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό ὄξος, τούς ἥλους, τήν λόγχην, καί πρό πάντων, τόν Σταυρόν καί τόν θάνατον, ἅ δι' ἡμᾶς ἑκών κατεδέξατο· ἔτι δέ καί του Λῃστοῦ, του συσταυρωθέντος αὐτῷ, σωτήριον ὁμολογίαν» (Συναξαριστής)
  •     Τό Μ. Σάββατο βλέπουμε τήν ἀγάπη να ἀπελευθερώνει τούς αἰχμαλώτους. Ὁ Χριστός κατέρχεται στόν Ἅδῃ. «Σήμερον ὁ Ἅδῃς στένων βοᾶ· κατελύθη μου ἡ ἐξουσία· ἐδεξάμην θνητόν, ὥσπερ ἕνα τῶν θανόντων…ἐγώ εἶχον τούς νεκρούς τούς ἀπ' αἰῶνας, ἀλλά οὗτος ἰδού πάντας ἐγείρει» (στιχηρό αἴνων)
  •      Τήν Κυριακή του Πάσχα βλέπουμε τήν ἀγάπη να δίδει στούς ἀνθρώπους αἰώνια ζωή. Ἡ Ἀνάσταση του Χριστοῦ ἔδωσε χαρά καί ἐλπίδα στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν αἰώνων. Ὁ Κύριος εἶπε: «ἐγώ εἰμί ἡ ζωή καί ἡ ἀνάσταση». «Θανάτου ἑορτάζωμεν νέκρωσιν, ᾄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν· καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον» (τροπάριο ζ' ᾠδῆς). 
  •     Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐλευθερωτής καί Λυτρωτής μας. Ὅλα τα ἁμαρτήματα καί ὅλα τα πάθη μας εἶναι κρεμασμένα πάνω στό Σταυρό. Ἄν τον πιστέψουμε, ἄν τον δεχθοῦμε σάν προσωπικό Σωτήρα μας, ἄν γίνουμε μέτοχοι των παθημάτων του, τότε θά ἤμαστε ἀπελεύθεροι Χριστοῦ: «σήμερον κρεμάται ἐπί ξύλου» καί «συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι» γι᾿ αὐτό «χαίρετε, λαοί, καί ἀγαλλιάσθε»(αἶνος β΄ ἤχου)        

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως

Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ψάλλει στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Πρόκειται για τον μεγάλο Πρωτοψάλτη όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για τον μεγάλο και ταλαντούχο δάσκαλο της Ρωμαίικης (Βυζαντινής) μας μουσικής, τόσο από πλευράς σύνθεσης, όσο και από πλευράς εκτέλεσης και φωνητικής έκφρασης. Είναι ο τελευταίος από τους παλαιούς μεγάλους δασκάλους, ο οποίος διακρινόταν ακόμη και όταν ζούσαν οι παλαιοί μεγάλοι. Μεγάλος, δηλαδή, μεταξύ των μεγάλων.
Τελευταία, η "Ελευθεροτυπία" φιλοξένησε συνέντευξή του στο "σαλόνι" της. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι η παρουσίαση του άρχοντα αυτού Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας από τον Γιάννη Λιάπη ήταν καταπληκτική. Να ένα απόσπασμα: "Στο δεξί αναλόγιο της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη - Αγια Σοφιά, μια λέξη με μιάν αδιόρατη τομή, ονοματίζουνε την εκκλησία αυτή οι Θεσσαλονικείς - υπάρχει ένας λέων. Τί κι αν κρύβεται κάτω από ένα ράσο - τί κι αν δεν βρυχάται. Το αποτέλεσμα της φωνής και της παρουσίας του είναι το ίδιο. Η σιωπή. Όλα τα θηρία της ζούγκλας σιωπούν - λέγεται ότι μερικά αρχίζουν και τρέμουν. Χαρίλαος Ταλιαδώρος: Μουσικολογιώτατος Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Ή Άρχων Πρωτοψάλτης της Θεσσαλονίκης. Οφφικιάλιος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ή Άρχων Πρωτοψάλτης. Ή απλώς (!) Άρχων".
Ψάλλει για 56 ολόκληρα χρόνια και διακονεί την Εκκλησία σε αυτήν την θέση και βοηθά τους Κληρικούς να λειτουργούν, αλλά και τον λαό να μυσταγωγήται στα ενδότερα της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και λατρείας. Από 16 ετών βρίσκεται στο αναλόγιο, και μάλιστα 45 χρόνια (από το έτος 1952) είναι ο Άρχων Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης. Μια ολόκληρη ζωή και παράδοση. Δημιούργησε μια ιδιαίτερη σχολή ψαλτών, που ψάλλουν με αρχοντιά, με ύφος παραδοσιακό και σοβαρότητα.
Αξιώθηκα να τον γνωρίζω από κοντά και να εκτιμήσω όλα τα προσόντα και τα χαρίσματα που διαθέτει. Όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ήταν δάσκαλός μου, μας δίδασκε την Ρωμαίικη (Βυζαντινή) Μουσική στην Θεολογική Σχολή. Κάθε Τρίτη διηύθυνε τον χορό των φοιτητών στην θεία Λειτουργία που γινόταν στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδώρας. Και κάθε Κυριακή ανέβαινα στο αναλόγιο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης για να ισοκρατήσω, κυρίως όμως για να μυηθώ στα μυστικά της Ρωμαίικης (Βυζαντινής) Μουσικής.
Διατηρώ πολλές αναμνήσεις από τον καιρό εκείνο. Κυρίως εκείνο που μου έμεινε χαραγμένο στην μνήμη μου ήταν ότι από την αρχή του όρθρου ανέβαινε στο αναλόγιο και έψαλε μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας. Σχεδόν ήμουν από τους πρώτους που ανέβαινα στο Αναλόγιο και σιγά - σιγά έρχονταν και άλλοι. Ενθυμούμαι μερικές Κυριακές του Τριωδίου, τις ορθρινές ώρες, μέσα στο μισοσκόταδο της Αγίας Σοφίας, με τον λιγοστό κόσμο, ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος επάνω στο αναλόγιο του Ναού να ψάλη τα καθίσματα, τον πεντηκοστό ψαλμό, τα κατανυκτικά τροπάρια "τής μετανοίας άνοιξον μοι πύλας...", τους κανόνες. Ένοιωθα τί ακριβώς είναι η Ορθοδοξία. Και μετά βίωνα την μεγαλοπρέπεια της ψαλμωδίας κατά την θεία Λειτουργία. Από τις καλύτερες αναμνήσεις των φοιτητικών μου χρόνων.
Όταν αργότερα βρέθηκα για τρία σχεδόν χρόνια στον Λίβανο πολλές φορές τα ερτζιανά κύμματα έφεραν την φωνή του Χαρίλαου εκεί για να μου κάνουν παρηγοριά και να με μεταφέρουν στην Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, αλλά και να αναζωπυρώνουν τις φοιτητικές αναμνήσεις.
Η προσφορά του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαρίλαου Ταλιαδώρου είναι μεγάλη. Παντού έχει μαθητές. Στον Λίβανο γνώρισα έναν Ρωμηό Άραβα που δεν ήξερε ελληνική γλώσσα που δεν είχε επισκεφθή ποτέ την Ελλάδα, αλλά έψαλε τροπάρια στην ελληνική γλώσσα με το ύφος του Ταλιαδώρου, που τον εκτιμούσε αφάνταστα και τον θεωρούσε δάσκαλό του, χωρίς φυσικά να τον έχει συναντήσει ποτέ. Τον άκουγε μόνο από το ραδιόφωνο και από κασσέτες. Το αναλόγιο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης πραγματικά έγινε φυτώριο αρίστων ψαλτών, με γνώση και ύφος, με απλότητα και μεγαλοπρέπεια, με λεπτότητα και αρχοντιά.
Συνήθως γράφει στα μουσικά του κείμενα: "ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω".
Να ζήσης αγαπητέ δάσκαλε Χαρίλαε. Να ψάλης με την γλυκειά, δυνατή και αγήραστη (όχι όμως και αγέραστη) φωνή σου για πολλά ακόμη χρόνια. Έχεις ταυτισθή με την Θεσσαλονίκη. Είσαι ένα εκλεκτό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Η νύμφη αυτή του Θερμαϊκού, χωρίς την παρουσία σου, για πολλούς από μας θα είναι κενή, άδεια.
Χαρίλαε, όλοι οι μαθητές σου, και είναι τόσοι πολλοί, σε ευχαριστούμε.BYZANTINOI ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ YMNOI
ψάλλει ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος  
 
ΤΙΤΛΟΣ: Τρισάγιον & Δύναμις.    ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΗ:  Κορώνη.
 
(3186ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Οι τα Χερουβίμ... Χερουβικός ύμνος.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου. (3347ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν... Λειτουργικά.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου. (3207ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σε υμνούμεν... Επί σοι χαίρει... Την γαρ σην μήτρανν...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
(1705ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Οι τα Χερουβίμ... Χερουβικός ύμνος.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου. (2262ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σε υμνούμεν... Λειτουργικά.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου. (1996ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
(1066ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μυστικὸς ει Θεοτόκε... Καταβασία.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου. (699ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Σε υμνούμεν... Άξιόν εστιν...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
(1459ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσαν την ελπίδαν μου... Καλοφωνικός Ειρμός.    ΗΧΟΣ:   Βαρύς.
   ΣΥΝΘΕΣΗ:  Πέτρου Μπερεκέτου.
(5095ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ανες Αφες Συγχώρησον... Με κράτημα.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
(1400ΚΒ)
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Από τον Χαρίλαο ΤαλιαδώροΠρωτοψάλτη του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης
ΤΙΤΛΟΣ:  Βηθλεέμ ετοιμάζου... Ιδιόμελο Α΄ Ώρας της Ακολουθίας
                 των Μεγάλων Ωρών.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
   ΠΟΙΗΜΑ:  Σωφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
(972ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Επεσκέψατο ημάς... Εξαποστειλάριο Χριστουγέννων.    ΗΧΟΣ:   Τρίτος. (569ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η Γέννησις σου Χριστέ... Απολυτίκιο Χριστουγέννων.    ΗΧΟΣ:   Τέταρτος. (493ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η Παρθένος σήμερον... Κοντάκιο Χριστουγέννων.    ΗΧΟΣ:   Τρίτος.
   ΠΟΙΗΜΑ:  Ρωμανού του Μελωδού.
(580ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Χριστός γεννάται... Ειρμός Α΄ Ωδής Καταβασιών Χριστουγέννων.    ΗΧΟΣ:   Πρώτος, Μέλος αργό. (678ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε καιρός... Δοξαστικό Όρθρου Χριστουγέννων.    ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
   ΠΟΙΗΜΑ:  Γερμανού.
(1538ΚΒ)
                                                                                            

 
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Πασαπνοάριον και Αίνοι.
   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Ιδίου.
(3742ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ως επ' εσχάτων... Εωθινόν Θ΄.
   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ιδίου.
(1395ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Έφριξε γη... Καλοφωνικός Ειρμός.
   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Μέλος Αρχαίον.
(3914ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τε ρι ρεμ... Κράτημα.
   ΗΧΟΣ:  Πλάγιος του Πρώτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιδίου.
(1043ΚΒ)
 

 
ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή.... Πασαπνοάριον.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Ιδίου.
(669ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Υμνούμεν σου Χριστέ... Αναστάσιμοι Αίνοι.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ιδίου.
(2069ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το όρος...  Εωθινόν Α΄.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Ιδίου.
(1690ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τον Δεσπότην...  Κατά τας χοροστασίας Αρχιερέων.
   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Μέλος Αρχαίον.
(1542ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δούλοι Κύριον... Πολυέλεος.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ιδίου.
(2594ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Λειτουργικά.  Τα "Πατριαρχικά".
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ι. Ναυπλιώτου.
(2781ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Τε ρι ρεμ..  Κράτημα.
   ΗΧΟΣ:    Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:   Ιδίου.
(1103ΚΒ)
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Αινείτε Αυτόν... Των αίνων.
   ΗΧΟΣ:  Τρίτος.
  ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Πελοποννησίου.
(404ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε εργασώμεθα... Δοξαστικό αίνων Δ΄ Κυρ. Νηστειών.
   ΗΧΟΣ:  Πρώτος.