Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

περι μοναχισμου
Η ζωή του μοναχούἩ μοναχικὴ ζωὴ ἀπορρέει μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή

Ὅλα ἔχουν τὴ βάση τους στὸ αἰώνιο βιβλίο, τὴν ἁγία Γραφή. Ἡ μοναχικὴ ζωὴ ἀπορρέει μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, μέσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο.
Τί λέει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη; “Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοῦ δείξω” (Γέν. 12, 1). Καὶ ὁ Χριστὸς λέει: “Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος. καὶ ὃς οὺ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Ματθ. 10, 37-38).
Καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅσα λένε γιὰ τὸ μοναχισμὸ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ τὰ ἐνεπνεύσθησαν. Κανέναν Πατέρα δὲν μπορεῖς ν’ ἀρνηθεῖς. Ἂν ἀρνηθεῖς τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, θ’ ἀρνηθεῖς καὶ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, διότι αὐτὰ ποὺ εἶπε κι ἔζησε ὁ Ἅγιο Συμεών, τὰ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ξένη ζωὴ ἡ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ

Αὐτὸ εἶναι γραμμένο καὶ στὸ σχῆμα. Ἕνα Ξ μεγάλο μὲ ἕνα Ζ εἶναι ἑνωμένα στὸ σχῆμα ποὺ φοράει ὁ μοναχός. Τὸ Ξ καὶ τὸ Ζ εἶναι τὰ αρχικὰ τῶν λέξεων “Ξένη Ζωή”. Αὐτὴ τὴν ξενιτεία τὴν εἶχα ζήσει. Τί νὰ σᾶς πῶ! Μακριὰ ἀπ’ ὅλους καὶ ἀπ’ ὅλα. Νὰ δουλεύεις, νὰ προσεύχεσαι καὶ νὰ σὲ βλέπει μονάχα ὁ Θεός. Μοῦ ἄρεσε πολὺ ἡ ἔρημος. Καὶ τώρα μοῦ ἀρέσει ἡ ἔρημος. Τὸ καλὸ θὰ ἦταν νὰ μποροῦσα νὰ πήγαινα στὰ Καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρὰ παίρνω, ὅταν πηγαίνω στὰ Καυσοκαλύβια.
Πολὺ ὡραῖο εἶναι ὁ ἀσκητὴς νὰ ζεῖ μ’ ἕναν ἢ δύο ἢ τρεῖς ὁμόψυχους ὁμοϊδεάτες, ὥστε ὅ,τι ὀρέγεται ὁ ἕνας, νὰ ὀρέγεται καὶ ὁ ἄλλος. Ὁ ἕνας νὰ προχωράει στὰ πνευματικά, νὰ προχωροῦν καὶ οἱ ἄλλοι. Ἀσκοῦνται ὅλοι μαζὶ καὶ χαίρονται τὴ χαρὰ τὴν πνευματικὴ ποὺ δίνει ὁ Χριστός. Ἔχουν νεκρωθεῖ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ἔτσι ὁ ἀσκητὴς δὲν βλάπτεται. Τονοῦται.
Αὐτὸ ποὺ διάλεξε ὁ ἀσκητὴς εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο, τὸ πιὸ ἱερό, τὸ πιὸ ἅγιο. Ἀρκεῖ νὰ φροντίζει ν’ ἀγαπήσει τὸν Χριστό. Ἂν τὸν ἀγαπήσει, τότε ὑπεύθυνα θὰ δοθεῖ στὸν Χριστό, θὰ προχωρήσει, γιὰ νὰ τοῦ δοθεῖ ὁλόψυχα. Ἄν, ὅμως, δὲν τὸ καταφέρει, τότε δὲν εἶναι κακὸ νὰ ἐργαστεῖ διαφορετικὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Βίος καὶ Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου, σελ. 327-328,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου