Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Μικρό ἀφιέρωμα στὸν ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥΜικρό ἀφιέρωμα στὸν
ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ὡς ἁγιογράφος ἄφησεν ἔργα μνημειώδη,
διὰ τῶν ὁποίων ἐπανασυνέδεσε τὴν δι-ακοπείσαν παράδοσιν τῆς Βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖ ἐποπτικήν δογ-ματικήν καὶ πνευματικήν διδασκαλίαν.
Ὡς λογοτέχνης ἑπηρέασε τὴν πορείαν τῆς νεοελληνικῆς
λογοτεχνίας
καὶ ἔδωσε μαθήματα εὐσέβειας καὶ ἀπλότητος,
καταδείξας τὰς γνήσιας Ὀρθοδόξους πηγᾶς τοῦ λόγου καὶ τοῦ
συναισθήματος, τὸν Θεόν, τὴν κτίσιν, τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὴν
πλέον εἰλικρινή καὶ καθαράν ἔκφρασιν.
Ὡς θεολόγος ἐβύθισε τᾶς ρίζας του εἰς τὸ έδαφος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καὶ ἀνεδείχθη συνεχιστῆς τῆς Πατε-
ρικῆς θεολογίας, τὴν ὁποίαν διηκόνησε μέχρι τῆς τελευταίας
του πνοῆς ὡς θεολογίαν δογματικήν, μυστικήν, λειτουργικήν,
ἀσκητικήν καὶ ἄφησε συγγράμματα, τὰ ὁποια μαρτυροῦν ὅτι 
 ἦτο «ζέων τῷ πνεύματι» καὶ ταπεινός τῷ φρονήματι.
τοῦ Μοναχοῦ (+) Θεοκλήτου Διονυσιάτου
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (1895 - 1965)
Ὁ Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1895 στὸ Αϊβαλί, τὶς
ἀρχαίες Κυδωνίες. Οἱ γονεῖς του ἦταν ὁ Νικόλαος Ἀποστολέλλης καὶ ἡ Δέσποινα Κό-
 ντογλου. Ἀδέλφια του ὁ Ἰωάννης, ἡ Ἀναστασία καὶ ὁ Ἀντώνης.
Μετά ἀπό ἕνα χρόνο, δηλαδή τὸ ἔτος 1896, πεθαίνει ὁ πατέρας του καὶ ἀναλαμβά-
 νει τὴν ἀνατροφή του ὁ θείος του, ἀδελφός τῆς μητέρας του, π. Στέφανος Κόντογλου, ἡγούμενος τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κυδωνιῶν.1912. Τελειώνει τὸ Γυμνάσιο τοῦ Αϊβαλιοῦ καὶ μετά ἀπό ἕνα χρόνο γίνεται δεκτός στΓ’ ἔτος τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν στὴν Ἀθήνα.1914. Φεῦγει γιὰ σπουδές στὴν Ἰσπανία καὶ μετά στὴν Γαλλία, ὅπου τελειώνει τὸ Πο-λυτεχνείο.1919. Ἐπιστρέφει στὸ Ἀϊβαλί.1920. Διορίζεται καθηγητής Γαλλικῶν καὶ Ἱστορίας Τέχνης σὲ Ἐλληνικό Σχολείο.1921. Ἐπιστρατεύεται καὶ παίρνει μέρος στὴν Μικρασιατική ἐκστρατεία.1922. Ἔρχεται στὴ Μυτιλήνη καὶ ἀπό ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα ὅπου ἐγκαθίσταται.
1923. Ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου ἦδη εὐρίσκονται ἐκεῖ ἔνα χρόνο οἱ φίλοι του
Στρατῆς Δούκας καὶ ὁ ζωγράφος Παπαλουκᾶς.1924. Παντρεύεται τὴν Μαρία Χατζηκαμπούρη στὸ Ναό Ἁγίας Γλυκερίας στὸ Γαλάτσι μὲ κουμπάρο τὸν Βασίλη Δασκαλάκη.1927. Γεννιέται ἡ κόρη τοῦ Δέσποινα, ποὺ ἦταν καὶ τὸ μοναδικό παιδί του.1960. Τιμᾶται μὲ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὸ ἔργο του «Ἔκφρασις». Ἔπί-σης τὸ ἴδιο ἔτος τοῦ ἀπονέμεται ὁ Ταξιάρχης τοῦ Φοίνικος.1963. Τραυματίζεται μαζί μὲ τὴν σύζυγὸ του ἀπό αὐτοκίνητο στὴν Βούλα.1963. Λαμβάνει τὸ βραβεῖο «Πουρφίνα» γιὰ «Τὸ Ἀϊβαλί ἡ Πατρίδα μου».1965. Τιμᾶται μὲ τὸν Ἐθνικό Ἀριστείο Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν.1965. Ἐκδημεῖ πρὸς Κύριον στὶς 13 Ἰουλίου στὴν Ἀθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου