Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟΟ    ΠΡΟΦΗΤΗΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
 
 
«διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.  διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με» Ζαχ. 2:12-13 (Κείμενο Εβδομήκοντα)
ΜΑΣΟΡΙΤΙΚΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
  
Κατά λέξη μετάφραση:
  
Ο Κύριος (Γιαχβέ) ομιλεί – «τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ»- και λέγει : «ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.  διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με».
Ο Κύριος Παντοκράτωρ λέγει ότι κάποιος τον απέστειλε ! Ποίος ; Μάλιστα αναφερόμενος σε αυτόν που τον απέστειλε λέγει «τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ»-(τρίτο πρόσωπο), ενώ για τον εαυτό του λέγει «τὴν χεῖρά μου»-(πρώτο πρόσωπο).  Επίσης λέγει «ἀπέσταλκέ» (τρίτο πρόσωπο) και «με» (πρώτο πρόσωπο). Τελικώς μας λέγει ποίος τον απέστειλε : «Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με» ! Άλλος δηλαδη Κύριος Παντοκράτωρ (Γιαχβέ Σαβαώθ) απέστειλε τον ομιλούντα Κύριο Παντοκράτωρα (Γιαχβέ Σαβαώθ). Εδώ δηλαδή έχουμε δύο θεία πρόσωπα του Ενός Θεού.
Ιδού πως παραφράζουν οι Εβραίοι αντιτριαδίτες το παρόν χωρίο του Ζαχαρία στην Αγγλική γλώσσα στην Αγγλο-Εβραϊκή Βίβλο (A Hebrew - English Bible According to the Masoretic Text and the JPS 1917 Edition):
«For thus saith the LORD of hosts who sent me after glory unto the nations which spoiled you: 'Surely, he that toucheth you toucheth the apple of his eye. For, behold, I will shake My hand over them, and they shall be a spoil to those that served them'; and ye shall know that the LORD of hosts hath sent me»
Μετάφραση :
«Διότι τάδε λέγει ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων ο οποίος με έστειλε έπειτα από την δόξα στα έθνη τα οποία σας λεηλάτησαν : “ Σίγουρα αυτός που σας αγγίζει, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Διότι ιδού εγώ θα σείσω το χέρι μου εναντίον αυτών και θα γίνουν λάφυρο στους υπηρετούντες αυτά”  Και θα γνωρίσετε ότι ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων με απέστειλε».
Οι Εβραίοι προσπαθούν ανεπιτυχώς να κρύψουν την διάκριση προσώπων στον Θεό. Τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν είναι τα εξής :
1)    Προσθέτουν αυθαιρέτως την ανύπαρκτη στο Εβραϊκό κείμενο του χωρίου λέξη WHO =ο οποίος () !!!
2)    Αμέσως μετά την αυθαίρετη προσθήκη του WHO αλλάζουν την σειρά των επομένων λέξεων : «who sent me after glory» ενώ το Εβραϊκό κείμενο αναφέρει πρώτα το «after glory» - «ὀπίσω δόξης» και μετά το «sent me» - «ἀπέσταλκέ με» !
Δηλαδή το Εβραϊκό κείμενο λέγει«Διότι τάδε λέγει Κύριος των δυνάμεων έπειτα από την δόξα με έστειλε» - και η παράφραση του στα Αγγλικά από τους Εβραίους λέγει : «Διότι τάδε λέγει Κύριος των δυνάμεων Ο ΟΠΟΙΟΣ με έστειλε έπειτα από την δόξα» ! Η αλλαγή αυτή της σειράς των λέξεων είναι σκόπιμη. Θέλουν οι Εβραίοι η φράση «με έστειλε» να ακολουθεί αμέσως την άτιμη προσθήκη της φράσης «ο οποίος» έτσι ώστε να περάσουν στο μυαλό των αναγνωστών ότι ο προφήτης Ζαχαρίας ομιλεί για την δική του αποστολή και όχι ο ίδιος ο Γιαχβέ !
 
3)    Προσθέτουν τα κατάλληλα σημεία στίξης (άνω και κάτω τελεία, εισαγωγικά) προς παραπλάνηση των αναγνωστών. Έτσι παρουσιάζουν τις φράσεις «Διότι τάδε λέγει Κύριος των δυνάμεων Ο ΟΠΟΙΟΣ με έστειλε έπειτα από την δόξα στα έθνη τα οποία σας λεηλάτησαν : » και «Και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε» να τις λέγει ο Προφήτης Ζαχαρίας! Και ο Γιαχβέ να λέγει το εντός εισαγωγικών «“ Σίγουρα αυτός που σας αγγίζει, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Διότι ιδού εγώ θα σείσω το χέρι μου εναντίον αυτών και θα γίνουν λάφυρο στους υπηρετούντες αυτά” » !
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΑΡΑΦΡΑΣΤΕΣ
«“Σίγουρα αυτός που σας αγγίζει, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Διότι ιδού εγώ θα σείσω το χέρι μου εναντίον αυτών και θα γίνουν λάφυρο στους υπηρετούντες αυτά” »
Μετά την κακοποίηση των λόγων του Γιαχβέ από τους Εβραίους αντιτριαδίτες με την προσθήκη της φράσης «ο οποίος» και την παρουσίαση με την κατάλληλη στίξη λόγων του Γιαχβέ ως λόγων του προφήτου ,καταλήγουμε στα παραπάνω λόγια του Γιαχβέ. Τι παρατηρούμε ; Παρατηρούμε ότι και έπειτα από τέτοια κακοποίηση τα λόγια του Γιαχβέ εξακολουθούν να φανερώνουν διάκριση προσώπων στην θεότητα !
Διότι γενάται το ερώτημα (που καλούνται να απαντήσουν όλοι οι αντιτριαδίτες) : Ο Γιαχβέ που ομιλεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο για τον εαυτό του λέγοντας «εγώ θα σείσω το χέρι μου» σε ΠΟΙΟΥ τον οφθαλμό αναφέρεται όταν λέγει «αυτός που σας αγγίζει, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού (τρίτο πρόσωπο)» ;;;

 
Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον      www.egolpion.com
3  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013


Read more: http://www.egolpion.com/zaharias_salt.el.aspx#ixzz2l0KIAlCk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου