Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ – ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ


Η πατερίτσα του Αγίου Νεκταρίου, απόκειται
στο Κελλί του Αγίου Νικολάου - Μπουραζέρη. 
Το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων, τελεί η Εκκλησία μας εννιά μέρες μετά την εορτή της Ανάληψης δηλ. το Σάββατο προς της Πεντηκοστής, το οποίο καλείται ψυχοσάββατο, όπως εκείνο προ της Κυριακής των Απόκρεω.

Κατά την ημέρα αυτή τελείται μνήμη, υπό της Εκκλησίας, όλων των από του Αδάμ έως σήμερα ευσεβώς κοιμηθέντων, δέεται υπέρ αυτών και αιτείται παρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όπως δώσουν την ώρα της φοβεράς Κρίσεως, καλήν απολογίαν, και τύχουν κληρονόμοι της Βασιλείας Του.

Η Εκκλησία δεόμενη υπέρ πάντων των από Αδάμ μέχρι σήμερον κοιμηθέντων, δεν εύχεται βεβαίως μόνον υπέρ των Χριστιανών, αλλά υπέρ κάθε ψυχής η οποία έζησε ενάρετα είτε «εν νόμω», «είτε εν ακροβυστία».

Με την ακολουθία αυτή η Εκκλησία μας κηρύττει ότι οι από Αδάμ έως σήμερα τελειωθέντες ενάρετοι άνδρες, είναι άξιοι του Θείου Ελέους και δέεται υπέρ αυτών στον Θεό όπως δώσει σ΄ αυτούς την ημέρα της Κρίσεως, ευπρόσδεκτη απολογία. Το φρόνημα αυτό της Εκκλησίας, το οποίο γνωρίζουμε από τους Αποστολικούς χρόνους, είναι ορθό και δίκαιο. διότι, αφού ο Κύριος ήλθε να σώσει τον κόσμο, έπεται ότι έμελλε να σώσει και όλους όσους έζησαν εναρέτως, πριν τον ερχομό του στη γη και μετά αυτού.

Με τον θεσμό της ακολουθίας υπέρ των κεκοιμημένων, η αγίας μας Εκκλησία, εξέφρασε σπουδαίο δογματικό λόγο, διότι δήλωσε το φρόνημά της περί των εναρέτως τελειωθέντων ανθρώπων προ και μετά Χριστού. Η σωτηρία των εναρέτων ανθρώπων οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Χριστό, διαφέρει πολύ της σωτηρίας όσων πίστευσαν στον Χριστό. Διότι των πρώτων είναι απλή αμοιβή των πόνων τους, των εις Χριστό πιστευσάντων είναι τελείωση και ένωση μετά του Θεού.

Οι λόγοι του Ιησού δηλώνουν ότι οι δίκαιοι είχαν μερίδα στην ελευσόμενη δια του Ιησού Χριστού σωτηρία των ανθρώπων. Αφού όσοι ήταν υπό τον Νόμο είχαν δικαίωμα στη σωτηρία, γιατί τα Έθνη - τα οποία έχουν τον Νόμο γραπτός στις καρδιές τους – και τον τηρούν να αποκλειστούν από τη σωτηρία ; Ο Θεός είναι δίκαιος και πατήρ κάθε φυλής και γένους των ανθρώπων. Αν υποσχεθεί σωτηρία στους υπό νόμο ανθρώπους που θα τηρήσουν το νόμο, θα σώσει και τους υπό ακροβυστία τηρήσαντας τον νόμο που ήταν γραμμένος στις καρδιές τους. Ο Άγιος Αναστάσιος Πατριάρχης Αντιοχείας διαβεβαιώνει ότι δι΄ αποκαλύψεως του έγινε γνωστή η των εθνικών δικαία σωτηρία.

Η ακολουθία των κεκοιμημένων, τέθηκε πολύ κατάλληλα από την Εκκλησία μας μετά την Ανάληψη του Χριστού, διότι δια αυτής ο Χριστός έλαβε κάθε εξουσία στον ουρανό και τη γη και έγινε δεσπότης ζώντων και κακοιμημένων. Δια της ακολουθίας αυτής λοιπόν η Εκκλησία μας ομολογεί αφενός μεν ότι ο Χριστός είναι εξουσιαστής των ζώντων και των τεθνεώτων και αφετέρου διακηρύττει τη πίστη της στην Δευτέρα παρουσία.

ΠΗΓΗ : ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1892, σσ. 46 – 50. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου