Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου στή σωτηρία του, συνίσταται στήν ἄσκηση- πάντα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ποτέ αὐτονομημένα.Ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου στή σωτηρία του, συνίσταται στήν ἄσκηση- πάντα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ποτέ αὐτονομημένα.


  Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

3) Θεραπευτικά μέσα.  

Ζ) Ἄσκηση:Νηστεία, σωματικός κόπος, μετάνοιες, ἐργασία χειρωνακτική

Ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου στή σωτηρία του, συνίσταται στήν ἄσκηση- πάντα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί ποτέ αὐτονομημένα. Ἡ ἄσκηση δέν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό ἀλλά μέσο. «Δέν εἶναι οἱ μετάνοιες πού θά κάνομε, δέν εἶναι οἱ προσευχές», δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «εἶναι τό δόσιμο, ὁ ἔρωτας γιά τόν Χριστό, γιά τά πνευματικά»290. Οἱ ἀσκητικές ὀδύνες εἶναι τό ἀντιφάρμακο στίς παρά φύσιν ἡδονές, πού εἰσῆλθαν μέσα μας, διά τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν παθῶν μας291. Μέ τόν ὅρο ἄσκηση ὑπονοοῦνται κυρίως τρία πράγματα: νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή. Αὐτά μαζί μέ τήν Θεία Χάρη, πού ἔρχεται διά τῶν μυστηρίων, καθαρίζουν τήν ὕπαρξή μας, τήν φωτίζουν καί τήν θεώνουν.


Ἡ ἄσκηση εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν ἁγιασμό μας. «Κανείς δέν μπόρεσε ν' ἀνέλθει στήν πνευματικότητα», βεβαίωνε ὁ Γέροντας Πορφύριος, «χωρίς ν' ἀσκηθεῖ»292. Πρέπει νά ἀσκούμεθα, γιά νά ἀποκτοῦμε τίς ἀπελευθερωτικές ἐκεῖνες δυνάμεις, πού θά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀπαλλαγή ἀπό τά «ἀγαπώμενα» ἡδονικά δεσμά τῶν παθῶν293. Ἕνα πολύ βασικό σημεῖο, πού πρέπει νά προσέξει ὁ ἀσκούμενος εἶναι, ὅτι ἡ ἄσκηση πρέπει νά γίνεται «μέ χαρά»294.

290 Ὅ.π. σελ. 330.
291 π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου,Ἐξομολόγηση καί Ψυχοθεραπεία, Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ π. Κωνσταντίνου, στήν Ἁγία Παρασκευή τοῦ ὁμωνύμου προαστίου Ἀθηνῶν, στίς 18-3-2003. http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=476.
292 Ὅ.π. σελ. 330.
293 Ὅ.π. σελ. 332.
294 Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 330.

 Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου