Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Ὀργή καί θυμός.α'μἐρος


Ὀργή καί θυμός.α'μἐρος


«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄. )
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

  1. Ὀργή καί θυμός
Μέ πολλή θλίψη ἄκουσα πώς εἶσαι ἀκόμα εὐέξαπτος καί εὐερέθιστος, ὅπως πάντα. Τρία φάρμακα σοῦ χρειάζονται: φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀγάπη καί ταπείνωση. ὑπερηφάνεια εἶναι ρίζα τοῦ πάθους πού σέ βασανίζει.
Σοῦ συνιστῶ νά μελετήσεις, στόν πρῶτο τόμο τῆς Φιλοκαλίας, τήν ἐπιστολή τοῦ ὁσίου Μάρκου τοῦ ἀσκητῆ πρός τόν μονάζοντα Νικόλαο. Καί νά θυμᾶσαι πάντα τό σοφό λόγο ἑνός ἁγίου: Ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα ὀνομάζεταικαί πράγματι εἶναι - «εἰρήνη ψυχῆς», ἐνῶ ὀργή «ταραχή καρδίας», τότε ὁπωσδήποτε τίποτε ἄλλο δέν Τό διώχνει ἀπό μέσα μας τόσο, ὅσο θυμός.
*
Λές ὅτι ὑπηρέτριά σου σέ παροργίζει πολύ. Καί γιά νά μήν ξεσπάσεις ὅταν σέ πνίγει θυμός, τῆς λές μόνο νά μή σέ βάζει σέ πειρασμό, καί ἀμέσως μετά φεύγεις βιαστικά ἀπό τό δωμάτιο. Αὐτός μοῦ φαίνεται πώς εἶναι ἕνας ἀσυνήθιστος καί χλιαρός τρόπος καταπολεμήσεως τοῦ πάθους.
Θεώρησε πώς ὑπηρέτριά σου χρησιμοποιεῖται ἀπό τό Θεό, γιά νά σοῦ φανερώσει τήν πιό μεγάλη ἀδυναμία σου: Τό πάθος τῆς ὀργῆς, πού ἀδρανεῖ μέσα σου ὅλες τίς ἄλλες ὧρες καί κοιμᾶται κρυμμένο καλά, μέχρι τή στιγμή πού αὐτή γυναίκα, τό ὄργανο τοῦ Θεοῦ, τό ξυπνάει καί τό ξεσκεπάζει. Πολέμησέ το λοιπόν, καλλιεργώντας μέσα σου ταπεινό φρόνημα, εὐσπλαχνία, ἐπιείκεια, μακροθυμία. Θά χρειαστεῖς πολύ καιρό καί μεγάλο ἀγώνα γιά νά τό νικήσεις. Δεκατέσσερα ὁλόκληρα χρόνια πάλευε στήν ἔρημο ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς ἐναντίον τοῦ θυμοῦ. Ἀλλά μή λιποψυχεῖς. Προσευχήσου στόν Θεό γιά βοήθεια καί ἄρχισε τώρα, χωρίς ἀναβολή. Κόψε πρῶτα κάθε ἐξωτερική ἐκδήλωση τῆς ὀργῆς, καί μετά προχώρησε στόν ἐσωτερικό σου κόσμο. ἀρχή τῆς ἀοργησίας, μᾶς λέει ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, εἶναι νά σιωποῦν τά χείλη, ἐνῶ ψυχή βρίσκεται σέ ταραχή. μέση εἶναι νά σιωποῦν οἱ λογισμοί, ἐνῶ ψυχή βρίσκεται σέ λίγη ταραχή. Καί τό τέλος εἶναι νά ἐπικρατεῖ στή θάλασσα τῆς ψυχῆς μόνιμη γαλήνη, ὅσο ἀκάθαρτοι ἄνεμοι κι ἄν φυσοῦν. Τότε ὄχι μόνο δέν ὀργιζόμαστε ἐναντίον ἐκείνου πού μᾶς ἔθλιψε, ἀλλά καί προσευχόμαστε αὐθόρμητα καί ἀβίαστα γι᾿ αὐτόν, λέγοντας κατά τήν παραγγελία τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου: «Θεέ μου, βοήθησε τόν ἀδελφό μου, καί μέ τίς εὐχές ἐκείνου βοήθησε κι ἐμένα!». Ἔτσι ἐκδηλώνουμε γνήσια ἀγάπη καί γνήσια ταπείνωση. Ἀγάπη, γιατί προσευχόμαστε γιά τόν ἀδελφό πού μᾶς πίκρανε. Καί ταπείνωση, γιατί, πέρα ἀπ᾿ αὐτό, ἐπικαλούμαστε καί τίς εὐχές του!

Συνεχίζεται...

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου